Tietosuojaseloste

 

Tietosuojaseloste

(päivitetty: 02/2020)

Tässä selostamme, miten henkilötietojasi käsitellään, kun käytät verkkosivujemme palveluita. Tämä tietosuojaseloste koskee verkkosivujamme osoitteessa www.mellerud.eu.  Henkilötiedot ovat kaikki ne tiedot, jotka voidaan yhdistää henkilökohtaisesti juuri sinuun. Näitä ovat mm. nimi, osoite, sähköpostiosoite, IP-osoite ja myös käyttötapatiedot.

Käytettyjen termien osalta (esim. käsittely, vastuuhenkilö, rekisteröity) viitataan GDPR:n artiklan 4 määritelmiin.  Siellä on mainittu erityisesti seuraavaa: 

'henkilötiedoilla' tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, jäljempänä 'rekisteröity', liittyviä tietoja; tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella (GDPR 4 art. 1).

'käsittelyllä' tarkoitetaan toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista (GDPR 4 art. 2). 

 'rekisterinpitäjällä' tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot (GDPR 4 art. 7). 

'henkilötietojen käsittelijällä' tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun (GDPR 4 art. 8).

Erityisesti termit ’käsittely’ ja ’henkilötiedot’ ovat hyvin kattavia, joten melkein mikä tahansa tietojen käsittelyyn liittyvä toiminta voidaan ymmärtää kuuluvan näiden käsitteiden piiriin.

 

 

01. Kuka on rekisterinpitäjä?

Tietojesi käsittelystä vastaa:
MELLERUD CHEMIE GmbH
Toimitusjohtaja: Marcus Roth
Bernhard-Röttgen-Waldweg 20
41379 Brüggen / Niederrhein
puh. +49 (0)2163 – 950 90-0
faksi +49 (0)2163 – 950 90-120
s-posti: shop@mellerud.de

02. Onko tietosuoja­vastaavaa?

Tietosuojavastaavamme on tavoitettavissa seuraavassa osoitteessa:
Datenschutz (tietosuoja-asiat)
MT Security GmbH
Maarten Siegers
Werthmannstr. 22
50935 Köln
S-posti: datenschutz@mellerud.de

03. Keitä henkilötietojen käsittely koskee?

Jos vierailet verkkosivuillamme tai yrityksemme sosiaalisen median profiileissa kiinnostuneena selaajana, asiakkaana, tavarantoimittajana, palveluntarjoajana tai muuna kävijänä, henkilötietojasi käsitellään lakisääteisten määräysten tai tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Kaikkia edellämainittuja vierailijoita kutsutaan yhteisesti käsitteellä ’käyttäjä’.

04. Mitä tietoja keräämme sinusta? Mihin tarkoituksiin niitä keräämme ja millä oikeudellisella perusteella niitä käsittelemme?

Kun vierailet sivuillamme netissä ja somessa, käsittelemme vain sellaisia henkilötietoja, jotka käyttämäsi selain palvelimellemme välittää. Sitten käsitellään luokittelumme mukaisesti mm. seuraavia, teknisesti välttämättömiä tietoja, jotka tarvitaan internet- ja some-sivujemme vakauden ja turvallisuuden varmistamiseksi:

 • pyytävän tietokoneen IP-osoite
 • pyynnön päivämäärä ja kellonaika
 • haetun tiedoston nimi ja URL-osoite
 • pääsyn tila / HTTP-tilakoodi
 • siirrettyjen tietojen määrä
 • verkkosivusto, jolta pyyntö tulee (viittauksen URL-osoite)
 • käytetty selain
 • käyttöjärjestelmä

 

Internet- ja some-sivuillamme vieraillessasi käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • internet- ja some-sivujemme toimintojen ja sisällön valmistelu
 • sujuvan yhteyden varmistaminen sivustollemme
 • sivustomme mukavan käytön varmistaminen
 • järjestelmän turvallisuuden ja vakauden sekä yleisten turvatoimenpiteiden arviointi ja varmistaminen
 • hallinnolliset tarkoitukset
 • asiakaspalvelu
 • markkinointi ja mainonta

 

Ellemme määritä tässä tietosuojaselosteessa erityistä oikeudellista perustaa ja jos GDPR:ää sovelletaan yksittäistapauksessa, henkilötietojesi käsittelyä koskee seuraava: Suostumuksen saamisen oikeudellinen perusta ovat GDPR 6 art. 1a ja 7 art. Oikeudellinen perusta henkilötietojen käsittelylle oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi on GDPR 6 art. 1c. Jos rekisteröidyn tai muun luonnollisen henkilön elintärkeät edut edellyttävät henkilötietojen käsittelyä, oikeudellinen perusta on GDPR 6 art. 1d.  Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettujen etujemme turvaamiseksi GDPR 6 art. 1f. Oikeutettu etumme johtuu edellä mainituista henkilötietojen keräämisen tarkoitusperistä.

Jos luovutamme sen kolmansille osapuolille henkilötietojesi käsittelyn aikana, välitämme henkilötietojasi kolmansille tai muuten myönnämme kolmansille pääsyn henkilötietoihin, tämä tapahtuu yksinomaan laillisen luvan perusteella ja mikäli olet antanut suostumuksesi, olemme velvolliset niin tekemään lakiin perustuen tai oikeutettujen etujemme perusteella.  Laillinen lupa muodostuu erityisesti silloin, jos henkilötietojen siirtäminen on välttämätöntä sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi (esim. maksu- tai lähetyspalvelujen tarjoajien kanssa toimittaessa). Oikeutettu etu voi muodostua silloin, jos käytämme henkilötietoja suoramainontaan tai petosten estämiseksi. Samoin voi oikeutettu etu muodostua esimerkiksi verkko- tai sähköpostipalvelimia, pilvipalveluja jne. käytettäessä. Tällaiset palveluntarjoajat toimivat usein ns. henkilötietojen käsittelijöinä vastaavan sopimuksen perusteella. Myös sinun on noudatettava tietosuojamääräyksiä ja myös tämä sopimuksella taattava. Tällaisen GDPR:n soveltamisalaan kuuluvien tilausten käsittelysuhteiden oikeudellinen perusta on GDPR 28 artikla. 

05. Kenelle luovutamme ­tietosi?

Ellei tietosuojailmoituksessa toisin mainita, teemme säännöllistä yhteistyötä erityisesti seuraavien vastaosapuolten kanssa:

 • verkkoisännöintipalvelut
 • verkkomarkkinointi

Valitsemme ulkoiset palveluntarjoajat huolellisesti. Tilausten käsittelysuhteita koskevissa tapauksissa (GDPR 28 art.) ​​näitä yrityksiä sitovat sopimuksemme. Me myös tarkistamme ne säännöllisesti. Yhteisvastuullisia tapauksia varten (GDPR 26 art., tarvittaessa) ​​on olemassa vastaavat sopimusperusteet. Lisätietoja löytyy seuraavista yksittäisten palveluiden kuvauksista.
Oikeudellinen peruste henkilötietojesi välittämiselle edelleen on mainittu yllä, kohdassa 04.

06. Luovutetaanko tietojasi Sveitsin/ EU:n ulkopuolelle?

Henkilötietojesi siirtäminen kolmansiin maihin (ts. Sveitsin ja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle) tai kansainväliselle järjestölle on mahdollista vain tietyissä poikkeustapauksissa. Lisätietoja löytyy seuraavista yksittäisten palveluiden kuvauksista.
Jos käsittelemme henkilötietojasi kolmannessa maassa tai annamme niitä kolmannen osapuolen käsiteltäväksi, tämä tapahtuu vain, jos se tehdään (etukäteen) sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi tai suostumuksesi, juridisen velvoitteemme tai oikeutettujen etujemme perusteella. Henkilötietojasi käsitellään kolmannessa maassa vain, jos DSG:n 6 artiklan tai, tarvittaessa, GDPR:n 44 artiklan erityisvaatimukset täyttyvät, ellei yksittäisissä tapauksissa ole laillisia tai sopimuksellisia lupia. Tämä tarkoittaa, että tietojenkäsittely tapahtuu esimerkiksi erityistakuiden perusteella, kuten erityiset, tunnustetut sopimusvelvoitteet (erityisesti ns. EU:n vakiosopimuslausekkeet huomioimalla.

07. Kuinka kauan käsittelemme tietojasi?

Henkilötietojasi säilytetään säännöllisesti voimassa olevien lakisääteisten säilytysaikamääräysten (esim. liiketalous- ja verolait) mukaisesti. Ellei jäljempänä toisin mainita, henkilötietosi poistetaan rutiininomaisesti asianmukaisen säilytysajan jälkeen, edellyttäen, että niitä ei enää tarvita täyttämään tai aloittamaan sopimusta eikä meillä ole enää oikeutettua etua jatkosäilyttämiseen ja/tai jos et ole antanut suostumustasi tätä pidempään säilyttämiseen.

08. Mitkä ovat oikeutesi?

Henkilötietojesi käsittelyä koskien sinulla on seuraavat oikeudet meitä kohtaan:

 • oikeus saada tietää mitä tietoja käsittelemme
 • oikeus tietojen oikaisemiseen
 • oikeus tietojen poistamiseen
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • oikeus hakea muutosta
 • oikeus peruuttaa annettu suostumus
 • oikeus valittaa

Kolme viimeksi mainittua oikeutta selitetään yksityiskohtaisemmin alla. Jos sinulla on oikeuksistasi kysyttävää, ota epäröimättä yhteys meihin tai tietosuojavastaavaamme. Yhteystiedot ovat yllä rekisterinpitäjää ja tietosuojavastaavaa koskevissa osioissa.

09. Milloin ja miten voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä?

Jos henkilötietojasi käsitellään oikeutettujen etujen perusteella GDPR 6 art. 1 kohdan lausekkeen 1f mukaisesti, sinulla on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä milloin tahansa. Tämän seurauksena emme saa enää myöhemminkään jatkaa henkilötietojesi käsittelyä ao. suostumuksen perusteella, ellemme voi osoittaa sinun edut, oikeudet ja vapaudet ylittäviä pakottavia laillisia syitä tietojen käsittelyyn, tai jos tietojen käsittely palvelee, toteuttaa tai puolustaa oikeudellisia vaatimuksia.


Vastustamisoikeus on kuitenkin voimassa vain, jos siihen on erityisiä tilanteestasi johtuvia syitä tai jos vastustuksesi kohdistuu suoramainontaan. Jälkimmäisessä tapauksessa sinulla on yleinen vastustamisoikeus, jota noudatetaan ilman erityistä määriteltyä tilannetta.


Jos haluat käyttää peruuttamisoikeuttasi, viesti postiosoitteeseemme tai sähköposti (ks. kohta 01) riittää.

10. Milloin ja miten voit peruuttaa antamasi suostumuksen?

Voit milloin tahansa peruuttaa meille antamasi suostumukset. Tämän seurauksena emme saa enää myöhemminkään jatkaa henkilötietojesi käsittelyä ao. suostumuksen perusteella.
Jos haluat käyttää peruuttamisoikeuttasi, viesti postiosoitteeseemme tai sähköposti (ks. kohta 01) riittää.

11. Mihin voit valittaa? 

Meidän suorittamaamme henkilötietojesi käsittelyä koskevissa asioissa sinulla on sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus valittaa tietosuojavalvontaviranomaiselle. Luettelo Saksan valtion tietosuojavalvontaviranomaisista on osoitteessa:
www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

12. Onko päätöksenteossa automatisoituja vaiheita (esim. profilointi)?

Päätöksenteko ei ole automatisoitua (ml. profilointi).

13. Kuinka voit ottaa meihin yhteyttä?

Voit ottaa meihin yhteyttä joko postitse, faksilla, soittamalla tai lähettämällä sähköpostia. Yhteystietomme ovat edellä rekisterinpitäjä-kohdassa.
Jos otat meihin yhteyttä esimerkiksi sähköpostitse, tallennamme automaattisesti meille vapaaehtoisesti lähettämäsi henkilötiedot asiasi käsittelyä tai yhteydenottoa varten. Näitä tietoja ei välitetä kolmansille osapuolille.

14. Kuinka suojaamme verkkosivumme?

Suojaamme sivustomme toteuttamalla tiettyjä teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla varmistamme sivujemme tietosuojariskille sopivan suojaustason. Tällöin huomioimme teknisen tietämyksen nykytason, suojauksen kustannukset ja toteutustyypin, laajuuden, olosuhteet ja tietojen käsittelyn tarkoituksen sekä luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvan riskin vakavuuden (GDPR 32 art., tarvittaessa). Näihin toimenpiteisiin kuuluu erityisesti tietojen luottamuksellisuuden, integriteetin ja saatavuuden turvaaminen. Lisäksi olemme luoneet toimintamalleja, joilla varmistetaan rekisteröidyn oikeuksien suojaaminen, tietojen poistaminen ja reagointi tietoturvaloukkauksiin. Lisäksi noudatamme tietosuojalainsäädännön periaatteita, mukaan lukien tietosuoja tekniikan suunnittelun avulla ja tietosuojaystävälliset oletusasetukset (privacy by design und privacy by default, GDPR 25 art., tarvittaessa). Turvallisuussyistä ja henkilötietojesi ja muun luottamuksellisen sisällön siirron suojaamiseksi käytämme salattua tiedonsiirtoa SSL/TLS-varmenteen avulla. Tunnistat sen siitä, että selaimesi osoiteriville ilmestyy https (http:n sijaan), lukkokuvake ja erilainen väri.

15. Miten ja miksi käytämme Google Analyticsia?

Käytämme Google Analytics -verkkoanalytiikkatyökalua (palvelun tarjoaa: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin, 4 Irlanti). Käytämme tätä työkalua analysoidaksemme sivujemme käyttöä ja voidaksemme jatkuvasti parantaa sivustoamme. Oikeudellinen peruste Google Analyticsin käyttöön on GDPR 6 art. 1 kohdan lauseke 1f.
Google Analytics käyttää ns. evästeitä, siis tekstitiedostoja, jotka on tallennettu laitteellesi. Niiden avulla voimme analysoida verkkosivuston käyttöäsi. Evästeen keräämät tiedot sivustomme käytöstä välitetään ja tallennetaan yleensä Googlen palvelimille Yhdysvalloissa. Koska sivustollamme IP-osoitteiden anonymisointi on aktivoituna "_anonymizeIp()"-laajennuksella, Google lyhentää etukäteen IP-osoitteen, jota käytetään Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai muussa Euroopan talousalueen valtiossa. Vain poikkeustapauksissa koko IP-osoite välitetään Yhdysvaltoihin Googlen palvelimelle ja lyhennetään siellä.
Google käyttää pyynnöstämme näitä tietoja arvioidakseen sivuston käyttöäsi, kootakseen raportteja sivuston toiminnasta ja tarjotakseen meille muita sivuston toimintaan ja internetin käyttöön liittyviä palveluita. Selaimesi lähettämää ja Google Analyticsin tutkimaa IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin.
Voit estää evästeiden tallentamisen selaimesi asetuksista; huomautamme kuitenkin, että silloin et ehkä pysty käyttämään kaikkia sivustomme toimintoja. Voit myös estää Googlea keräämästä evästeen tuottamia ja sivustomme käyttöön liittyviä tietoja (ml. IP-osoitteesi) sekä käsittelemästä niitä, kun lataat ja asennat selaimeen lisäosan linkistä: tools.google. fi / dlpage / gaoptout.
Selaimen lisäosan lisäksi tai vaihtoehtona voit estää Google Analyticsia keräämästä tietoja napsauttamalla seuraavaa linkkiä: Estä Google Analyticsin käyttö. Tämä asettaa evästeen (Opt-out-Cookie), joka estää tietojesi tallentamisen jatkossa sivuillamme vierailtaessa, niin kauan kuin eväste tietokoneellasi on.
Lisätietoja Googlen toiminnasta tietojen käytössä, asetustenteko- ja vastustusmahdollisuuksista saat Googlen sivuilta: ”Miten Google käyttää palvelujamme käyttäviltä sivustoilta ja sovelluksista saatavia tietoja” (www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners), "Tietojen käyttö mainostarkoituksiin" (www.google.com/policies/technologies/ads), "Hallinnoi tietoja, joita Google käyttää mainosten näyttämiseen" (www.google.de/settings/ads) ja "Määritä, mitä mainoksia Google näyttää sinulle" (www.google.com/ads/preferences).

16. Miten ja miksi käytämme Google Tag Manageria?

Käytämme Google Tag Manager -työkalua (palveluntarjoaja: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin, 4 Irlanti). Oikeudellinen peruste Google Tag Managerin käyttöön on GDPR 6 art. luvun 1 lauseke 1f.


Tämän palvelun avulla voidaan käyttöliittymän kautta hallita verkkosivujen tageja. Google Tool Manager vain sijoittaa tageja sivustolle. Tämä tarkoittaa: Evästeitä ei käytetä eikä henkilökohtaisia ​​tietoja tallenneta. Google Tool Manager poistaa muut sellaiset tagit, jotka mahdollisesti keräävät tietoja. Google Tag Manager ei kuitenkaan pääse käyttämään näitä tietoja. Jos käyttöä estetään verkkotunnuksen tai evästeiden tasolla, esto jää voimaan kaikkiin seurantatageihin, sikäli kuin ne on asennettu Google Tag Managerin avulla.

17. Mitä evästeet ovat ja miten niitä käytämme?

Käytämme sivustollamme evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selaimesi tallentaa laitteellesi.
Tilapäiset evästeet poistetaan automaattisesti, kun suljet selaimesi. Tällaisia ovat erityisesti ns. istuntoevästeet. Nämä tallentavat tietyn tunnisteen (session-ID), jonka avulla laitteesi voidaan tunnistaa, kun palaat sivustollemme. Tällä tavoin voidaan tallentaa esim. verkkokaupan kirjautumistila tai ostoskorin sisältö. Istuntoevästeet poistetaan, kun kirjaudut ulos tai suljet selaimen.
Pysyvät evästeet poistetaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua; säilyttämisaika vaihtelee evästeen mukaan. Tällä tavoin voidaan esim. kirjautumistila tai vaikutusalueen mittaamiseen ja markkinointiin tarvittavia käyttäjätietoja tallentaa pidempään.
Sekä väliaikaisten että pysyvien evästeiden kohdalla on tehtävä ero ensimmäisen ja kolmannen osapuolen evästeiden välillä. Ensimmäisen osapuolen evästeet asettaa rekisterinpitäjä, muut evästeet asettaa kolmannet osapuolet.
Voit poistaa evästeet milloin tahansa selaimesi suojausasetusten avulla tai voit myös esimerkiksi kieltäytyä hyväksymästä kolmannen osapuolen evästeitä. Jos haluat esittää yleisen vastalauseen verkkomarkkinointitarkoituksiin käytettävien evästeiden käytöstä, voit tehdä sen useiden eri palveluiden tai palveluntarjoajien välityksellä, esimerkiksi amerikkalaisen sivuston www.aboutads.info/choices tai eurooppalaisen sivuston www.youronlinechoices.com kautta. Huomaa, että silloin et ehkä voi käyttää kaikkia sivustomme toimintoja.
Voimme käyttää sivustollamme tilapäisiä ja myös pysyviä evästeitä sekä ensimmäisen ja kolmannen osapuolen evästeitä, esimerkiksi voidaksemme tunnistaa sinut myöhemmin sivustollamme vieraillessasi, jos olet rekisteröitynyt käyttäjä (muuten sinun on kirjauduttava uudelleen jokaista vierailua varten). Mahdollisesti saat lisätietoja tästä osana tietosuojailmoitustamme.
Oikeudellinen peruste evästeiden käytölle on GDPR 6 art. 1 luvun lauseke 1f.

 

Käytämme seuraavia evästeitä:

 • sivustomme käytön kannalta teknisesti välttämättömät evästeet (esim. session-1 istunnonhallintaan, csrf_tocken-1 suojaamaan robotteja/komentosarjoja vastaan ja nocache välimuistiasetuksia varten)
 • evästeet joitakin asetuksia varten (esim. HasSeenCookieBanner tallentaa, ovatko kävijät nähneet tai napsauttaneet evästebanneria)
 • tilastoivat evästeet (esim. _ga käyttäjän ID:lle Googlessa)
18. Mitä sosiaalisen median kanavia käytämme? 

Käytämme alla mainittuja sosiaalisen median kanavia, jotta saamme yhteyden aktiivisiin somen käyttäjiin kertoaksemme siellä palveluistamme. Somen sivustoja käytettäessä sovelletaan vastaavia sopimusehtoja sekä vastaavien toiminnanharjoittajien tietosuojalausekkeita. Ellei tietosuojalausekkeessamme toisin mainita, käyttäjien tietoja käsitellään vain, jos he ovat somekanavilla meihin jonkinlaatuisessa yhteydessä, esimerkiksi kirjoittavat kommentteja profiilisivuillemme tai lähettävät meille viestejä.
Sosiaalisen median profiilimme:

Jaa!