Ympäristön kestävyys ja turvallisuus

mellerud_header_sustainability

Kehitystyössään MELLERUD huolehtii erityisesti, että käytetään esimerkiksi uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia pinta-aktiivisia aineita ja terveydelle vaarattomia aktiivisia aineosia. Luonnonvarojen vastuullinen käyttö suojelee ja säilyttää ympäristöä. MELLERUD asettaa aina etusijalle biologisesti hajoavat tai vain vähän saastuttavat raaka-aineet. Kaikki tuotteemme ovat tietystikin pesuaineita ja puhdistusaineita koskevien EU-direktiivien mukaisia.

 

Ympäristönsuojelu

Kierrätettävät pakkaukset

mell-sustainability-bio-02

 

Ympäristönsuojelu liittyy keskeisesti tuotteen ominaisuuksiin. Pakkauksissa, varastoinnissa ja kuljetuksissa pullojen kompakti muoto säästää materiaalia ja resursseja. Tuotevalikoiman lisäominaisuuksia ovat lapsiturvalliset sulkimet ja ruiskutuspistoolit.

Ilmastoneutraalit painotuotteet

/media/image/eb/c6/b3/csm_Schimmel-Entferner-500ml-SP-2_a5219ab478.png

Ympäristön kestävyys on ollut meille tärkeää myös painotuotteita suunnitellessamme: Jo vuosia ovat kaikki luettelomme ja esitteemme olleet ilmastoneutraaleja. Tämä tarkoittaa: Kompensoimme kaikki paperinvalmistuksen ja kuljettamisen, painotyön viimeistelyn ja logistiikan aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ilmastosertifikaateilla. Tällä tavoin tuemme erilaisia ​​ilmastohankkeita, esimerkkeinä jätevesien puhdistus Thaimaassa ja tuulienergia Turkissa. Vuoden 2011 lopulla NatureOffice vahvisti hyväksyntänsä vapaaehtoiselle panoksellemme ilmastonsuojelun hyväksi.

 

A.I.S.E. -merkki

mell-sustainability-aise

 

MELLERUD saa merkitä puhdistus- ja hoitotuotteensa kansainvälisen pesu- ja puhdistusainealan järjestön A.I.S.E.-merkillä. Tällä varmistetaan: MELLERUD-tuotteiden koko valmistusprosessissa huomioidaan lakisääteisten vaatimusten lisäksi turvallisuus ja ympäristöystävällisyys mahdollisimman tarkasti.

A.I.S.E.-hanke ”Käyttö kestävällä tavalla” on tärkeä Euroopassa myytäviä pesuaineita, hoitotuotteita ja puhdistusaineita koskeva projekti. Hankkeeseen liittyneiden yritysten on läpikäytävä ulkoinen, riippumaton tarkastelu sekä vuotuinen EU:n laajuinen valvonta niin kutsutuille suorituskykyindikaattoreille (KPI), joissa mitataan taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia näkökohtia.

A.I.S.E.-merkkiä käyttämällä MELLERUD sitoutuu pyrkimään mitattavissa oleviin parannuksiin talouden, yhteiskunnan ja ympäristön alueilla. Siihen kuuluu myös läpinäkyvyyden lisääminen kemikaalien käytössä, enemmän ja yksinkertaistetumpaa turvallisuustietoa kuluttajille ja asiakkaille, energian ja veden säästöä, jätteiden syntymisen välttämistä ja sosiaalisen ja taloudellisen ympäristön parantamista.

Jaa!