Viemärinavaaja Tehorakeet 0,6 kg

Viemärinavaaja Tehorakeet 0,6 kg

MADE IN GERMANY

Hinweise zu Ihrem Schutz

Das Produkt ist auf Grund uns vorliegender Daten kein gefährliches Gemisch im Sinne der CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.

Toimitusaika n. 5 päivää

  • Poistaa pahankin tukkeuman
  • Poistaa epämiellyttävät hajut
  • Liuottaa hiukset viemäriputkesta
  • Sulattaa jäätyneen viemäriputken
  • Riittoisa
Lisätietoja tuotteesta

Ideaali suihkun, kylpyhuoneen tai keittiön pesualtaisiin, kylpyammeessa, WC:ssä ja muissa viemäreissä. Liuottaa nopeasti orgaanisen lian ja jäämät viemäreistä. Sulattaa jäätyneet viemärit.

Helppokäyttöinen

Kun viemärissä tai putkessa on tukos, poistetaan seisova vesi. Kaada 1,5 korkillista (n. 30 g) viemäriin ja kaada sen päälle n. 150 ml kylmää vettä (varo roiskeita!). Anna vaikuttaa 30 minuutin ajan. Huuhtele hyvin kylmällä vedellä. Jos kyseessä on vaikea tukos, toista ja jätä vaikuttamaan pidemmäksi aikaa. Pahojen hajujen estämiseksi: kaada kerran viikossa 1/2 korkillinen viemäriin ja huuhtele 100 ml:llä kylmää vettä.

Varoitus

Tämä tuote reagoi voimakkaasti veden kanssa ja luo lämpöä. Yliannostus voi johtaa ylikuumenemiseen ja seurauksena voi olla viemäriputken epämuodostuminen tai kovettuminen. Muoviputket voivat epämuodostua yliannostuksen takia. Käytä vain suositeltua annostusta. Älä laita kosketukseen alumiinin tai sinkin kanssa. Älä sulje viemäriä tulpalla. Sulje pullo tiukasti käytön jälkeen ja älä päästä vettä pulloon.

Tekniset tiedot

Yhteenveto:

alkalit ja säätöaineet

pH-arvo :

13,50 - 14,00

Tiheys:

2,163 kg/l

Turvaohjeet

Voi syövyttää metalleja. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Älä hengitä pölyä. äytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta]. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa. Varastoi lukitussa tilassa. Hävitä sisältö/pakkaus ongelmajätteen tai erikoisjätteen keräyspisteeseen.

Jaa!