WC-säiliö Puhdistaja 0,5 l

WC-säiliö Puhdistaja 0,5 l

MADE IN GERMANY

Hinweise zu Ihrem Schutz

Das Produkt ist auf Grund uns vorliegender Daten kein gefährliches Gemisch im Sinne der CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.

Toimitusaika n. 5 päivää

  • Estää tehokkaasti kalkkeutumista
  • Puhdistaa ja poistaa kalkkia, raikastaa
  • Soveltuu myös piiloasennetuille säiliöille
  • Suojaa säiliön mekanismia ja tiivisteitä
  • Helppo käyttää
Lisätietoja tuotteesta

Takaa hygieenisen puhtauden. Poistaa pinttyneen kalkkikiven, kalkkikertymät ja muun kertyneen lian. Säännöllinen käyttö pidentää käyttöikää ja huutelulaitteen toimintaa. Suojaa tiivisteet ja mekaaniset osat kalkkiutumiselta ja haurastumiselta. Turvallinen kumitiivisteille. Estää epämiellyttävien hajujen muodostumista.

Helppokäyttöinen

Kaada pullollinen huuhtelusäiliöön. Anna vaikuttaa noin 15 minuuttia ja vedä wc-pytty. Lian ollessa pinttynyttä kalkkikerrostumaa, käytä harjaa ja toista käsittely tarvittaessa.

Varoitus

Sisältää happoa, suojaa herkät alueet roiskeilta.

Tekniset tiedot

Yhteenveto:

vesipitoinen seos epäorgaanisia happoja ja pesuaktiivisia aineita

pH-arvo :

0,50 - 0,90

Tiheys:

1,125 kg/l

Turvaohjeet

Voi syövyttää metalleja. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. äytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta]. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa. Varastoi lukitussa tilassa. Hävitä sisältö/pakkaus ongelmajätteen tai erikoisjätteen keräyspisteeseen.

Jaa!