Homeenesto Lisäaine 0,5 l

Homeenesto Lisäaine 0,5 l

MADE IN GERMANY

Hinweise zu Ihrem Schutz

Das Produkt ist auf Grund uns vorliegender Daten kein gefährliches Gemisch im Sinne der CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.

Toimitusaika n. 5 päivää

  • Hyvä olo ilman hometta
  • Estää homeen kasvun
  • Estää myös levä- yms. vihreät kasvustot
  • Sekoita aine helposti maalin, laastin, kipsimassan tai liiman joukkoon
  • Laboratoriotestattu laatu
Lisätietoja tuotteesta

Lisäaine sienikasvuston torjuntaan vesiliukoisille aineille kuten dispersiomaalit, täyteaineet, saumamassat, laastit, rappaus ja tapettiliisteri. Estää homeen, sienikasvuston, levän ja sammaleen kasvun pinnalle. Homeenesto lisätään huomioiden sekoitussuhteet. Antaa välittömän ja pitkän suojan hometta ja mikrobikasvustoa vastaan.

Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

Helppokäyttöinen

Dispersiomaali: lisää 25 ml MELLERUD Homeenesto Lisäaine / 1 litra maalia. 1 pullo (500 ml) riittää 20 litralle maalia. Sekoita hyvin. Laasti ja rappaus: lisää 50 ml MELLERUD Homeenesto Lisäaine / 1 litraa sekoitusvettä. Sekoita laasti ohjeiden mukaisesti. Tapettiliisteri: lisää 250 ml MELLERUD Homeenesto Lisäaine sekoitusveteen /  Liisteripakkausta (200 g). Sekoita liisteri ohjeiden mukaisesti.

Varoitus

Puhdista työvälineet vedellä käytön jälkeen.

Tekniset tiedot

Yhteenveto:

vesipitoinen liuos aineita, joilla on kasvua estävä fungistaattinen vaikutus

pH-arvo :

5,00 - 7,00

Tiheys:

1,012 kg/l

Turvaohjeet

Saattaa vahingoittaa munuaisia pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Altistumistapa: nieleminen. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Käytä suojakäsineitä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä. Hävitä sisältö/pakkaus ongelmajätteen tai erikoisjätteen keräyspisteeseen.

Jaa!