Levä & viherkasvusto Poistaja Tiiviste 1,0 l

Levä & viherkasvusto Poistaja Tiiviste 1,0 l

MADE IN GERMANY

Hinweise zu Ihrem Schutz

Das Produkt ist auf Grund uns vorliegender Daten kein gefährliches Gemisch im Sinne der CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.

Toimitusaika n. 5 päivää

  • Tiiviste, riittoisuus jopa 200 m²/litra
  • Toimii tehokkaasti lähes kaikilla pinnoilla
  • Toimii luotettavasti ja itsekseen
  • Helppo käyttää
  • Estää jäkälän kasvamista
Lisätietoja tuotteesta

Poistaa itsevaikutteisesti levä- ja viherkasvuston kivi-, puu-, lasi-, muovi-, betoni- ja keraamisilta pinnoilta kuten terasseilta, julkisivuista, aidoista, katoilta, kävelyteiltä ilman hankausta. Vähentää liukastumisen mahdollisuutta terasseilla, jalkakäytävillä, ajoteillä, kivetyksillä, terasseilla jne. Auttaa palauttamaan käsiteltyjen pintojen alkuperäisen ulkonäön ja estää uuden kasvuston muodostumista. Säännöllinen käyttö estää levän ja sammaleen muodostumista.

Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

Helppokäyttöinen

Levitetään laimentamattomana tai laimennettuna 1:20 sumutinpistoolin, puutarharuiskun tai kastelukannun avulla. Levitä tasaisesti käsiteltävälle alueelle. Anna aineen vaikuttaa vähintään 24 tuntia. Älä huuhtele vedellä käsittelyn jälkeen. Kovan kasvuston poistoa voi tehostaa harjaamalla ongelmakohdat. Käyttömäärä vaihtelee pinnan huokoisuuden mukaan ja huokoisilla pinnoilla uusintakäsittely voi olla tarpeen. Saadaksesi parhaan lopputuloksen, aine tulee levittää kuivaan pintaan. Tiivisteen riittoisuus jopa 200 m².    

Varoitus

Työvälineet puhdistetaan käytön jälkeen vedellä. Mahdolliset tuotteen aiheuttamat materiaalien värjääntymät poistuvat auringon ja sään vaikutuksesta. Tämä tuote ei ole kasvintorjunta-aine. Kuivuttuaan käsitellyt pinnat ovat eläimille turvallisia.

Tekniset tiedot

Yhteenveto:

vesipitoinen seos desinfiointiaineita, pesuaktiivisia aineita ja tehosteaine

pH-arvo :

6,50 - 8,00

Tiheys:

1,000 kg/l

Turvaohjeet

Vaurioittaa vakavasti silmiä. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Ärsyttää ihoa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Käytä silmiensuojainta/kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä. Hävitä sisältö/pakkaus ongelmajätteen tai erikoisjätteen keräyspisteeseen.

Jaa!